Pilates Fit

Classe de Pilates on s´accentua el treball de càrdio

  • 50 minutos
  • 15 euros
  • Carrer de Marià Aguiló

Descripció de la classe

Classe de Pilates on es treballa un conjunt d'exercicis dedicats a enfortir i tonificar tot el nostre cos de manera global. En aquesta sessió treballem amb tot tipus de material, com peses, toning balls i cintes elàstiques La finalitat d'aquesta classe, sense perdre la essència del Pilates, es focalitza en exercicis funcionals, de força i resistència, per millorar l´activitat cardiovascular.

Pròximes classes

Política de cancelació

Les reserves s´hauran de realitzar via App o web, així com en el moment de finalitzar una classe a la nostra recepció. No s´acceptaran reserves via WhatsApp, ni e-mail, ni via trucada. Les reserves, es podran formalitzar fins 1 hora abans de l´inici de la classe i podran ser cancel·lades fins 12 hores abans de l´inici de la mateixa. En cas de cancel·lació en un temps inferior, la classe es donarà com realitzada per part del client i se li descomptarà, al abonat, del seu abonament. No s´acceptaran cancel·lacions via WhatsApp, ni e-mail, ni via trucada. No es podrà accedir a una classe, 5 minut desprès de l´inici de la mateixa. En cas de no presentar-se a una classe o arribar passats 5 minuts de la mateixa, es considerarà la classe com a realitzada i sent restada la mateixa del abonament mensual. Les classes sense persones inscrites 2 hores abans de l´inici de la mateixa, podran ser cancel·lades per part de Pilates Poblenou. Pilates Poblenou, es reserva el dret de canviar el horari de les classes i del calendari segons la seva necessitat, prèvia notificació als abonats que estiguin inscrits en les classes afectades o informar de obres en el Centre en cas necessari per actualització del mateix.